top of page
Doctor and Patient
 กลัวเจ็บป่วยไม่มีเงิน? 
ร่างกายที่ช่วยเราหาเงินทั้งชีวิต
ถ้าเขากำลังเจ็บป่วย
เราพร้อมดูแลร่างกายนี้ เท่าไหร่?

เจ็บป่วย คือสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่เราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้

ว่าเราพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาล

โดยการวางแผนจ่ายเบี้ยเท่าไหร่

แบบประกันที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
มีให้เลือกดังนี้
Doctor Holding Patient's Hand

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

Hospital Corridor

นอนโรงพยาบาล มีเงินใช้

Paramedics

คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ

Doctor Analyzing X-Rays

รับเงินก้อน เมื่อเจอโรคร้ายแรง

Financial Graphs

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล | โรคร้ายแรง

ออมเงินลงทุน

bottom of page